INSCRIPCIONS CURS 2019 – 2020

Per poder millorar la qualitat de l’ensenyança, motivació, tecnificació especifica per cada nivell i personalitzar l’entrenament dels nostres alumnes hem dissenyat una millora estructural en l’Escola Esportiva de Base.

1. Grups per edat/nivell amb una ràtio de 12 alumnes per monitor.
2. Objectius Tècnic/motrius psicològics i valors comuns dels grups.
3. Qüestionari objectius formatius, personalitat en l’inscripció per conèixer el treball que hem d’adaptar. 4. Tutoria amb horari fixe per definir treballs específics, reforços, motivació, objectius individuals.

Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30
A – P4,P5, 1er de Primaria – Blanc fins a Groc
B – 2on ,3er i 4art de Primaria – Blanc fins a Groc/taronja C – 3er i 4art de Primaria – Taronja fins a verd

Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:00 (Joan Maragall)
G – 5è, 6è Prim. i 1er d’ESO- Blanc fins a taronga H – 5è, 6è Prim. i 1er d’ESO- Verd fins a marró

Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30
D – P4, P5, 1er de Primaria – Blanc fins a Groc
E – 2on ,3er i 4art de Primaria – Blanc fins a Groc/taronja F – 3er i 4art de Primaria – Taronja fins a verd

Dimarts i dijous de 18:30 a 19:30
I – 5è, 6è Prim. i 1er d’ESO- Blanc fins a taronga J – 5è, 6è Prim. i 1er d’ESO- Verd fins a marró

Divendres de 18:00 a 18:30
Tutoria – Tots els alumnes – Concertar dia per whatsapp. (686543611)

29,50€/mes

1. El grup és formarà amb un mínim de 8 alumnes i per ordre d’inscripció.
2. Els grups es poden modificar, les edats/nivells segons les inscripcions.
3. A criteri del director esportiu un alumne pot canviar de grup segons el progrés d’aprenentatge dintre el mateix horari i dies. 4. El director esportiu recomanarà el grup ideal per inscriure el vostre fill.
5. El servei de recollida de l’escola Joan Maragall serà de dilluns a dijous, té un cost de 3 €/mes

Documentación para formalizar inscripciones curso 2019-20
Información de grupos
HOJA INSCRIPCIÓN_2019-20