DPP - DEFENSA PERSONAL POLICIAL

Els destinataris que podran obtenir els nivells de formació en DPP poden ser:

Cossos policials: policia local, mossos d’esquadra i FCSE.
Altres professionals relacionats amb la seguretat i aspirants opositors a Cossos policials

La supervisió/acreditació del practicant ve determinada en un primer lloc pel docent responsable de l’activitat, i en segon lloc per la pròpia FCLL

4.1. Requisits per l’obtenció dels graus de nivell practicant DPP
Els diferents graus DPP s’organitzen per 4 nivells:

NIVEL 1 VERD
NIVEL 2 BLAU
NIVEL 3 MARRÓ
NIVELL 4 NEGRE
La identificació del nivell vindrà proporcionada per un pegat acreditatiu de nivell DPP enganxat en la indumentària reglamentaria.

4.1.1 Cossos policials d’àmbit local, autonòmic ò estatal

Atenent els plans d’estudi del Curs de Formació Bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), s’estableix que:

Els policies que pertanyin a qualsevol cos (local, autonòmic, estatal), i els formats a l’ISPC fins el curs de formació bàsica 2012/2013, obtindran de manera directa el NIVEL 1 (VERD) en DPP.

Els cossos policials (àmbit local ò autonòmic) formats a l’ISPC des del curs de formació bàsica 2013/2014 fins l’actualitat, obtindran de manera directa el NIVELL 3 (BLAU) en DPP.

Nivell 2 en DPP (BLAU)
Disposar del Nivell 1 (VERD) en DPP.
100h de formació de seminaris pràctics i teòrics en DPP, de Nivell 2 certificats per la FCLL (veure Annex 1. Seminaris pràctics i teòrics en DPP).

Nivell 3 en DPP (MARRÓ)
Disposar del Nivell 2 (BLAU).
O bé, realitzar 100h de formació de seminaris pràctics i teòrics en DPP, de Nivell 2 certificats per la FCLL (veure Annex 1. Seminaris pràctics i teòrics en DPP).

Per optar al I DAN en DPP (NEGRE) ho podran fer de dues maneres:
Disposar del Nivell 3 (MARRÓ) en DPP.
100h de formació de seminaris pràctics i teòrics en DPP de I DAN (NEGRE), certificats per la FCLL (veure Annex 1. Seminaris pràctics i teòrics en DPP).

La formació esmentada, serà condició imprescindible:
Superar la prova davant d’un tribunal (3 integrants) federatiu de I DAN DPP.
Disposar de 2 anys consecutius, o 4 anys alterns, de la llicència federativa de DPP per la FCLL.

4.1.2 Altres professionals relacionats amb la seguretat municipal

Podran optar al Nivell 1 en DPP (VERD)
100h de formació de seminaris pràctics i teòrics en DPP de Nivell 1, certificats per la FCLL.