El curs es va iniciar amb el Kihon waza de Taijtsu .
Varem començar amb els conceptes bàsics , la importància del taisabaki , el control per crear el desequilibri ( Kuzushi ) i el posterior resposta de contraatac .
Un cop analitzats aquests punts passem repassar totes les tècniques del kihon fins cinturó verd :

Atemi exterior interior
Luxació exterior interior
Projecció exterior interior

Cal destacar la importància de la fluïdesa en les tècniques , si tori es mostra rígid la tècnica és menys eficaç , per contra si Uke es mostra rígid la tècnica és tremendament eficaç .

Després d’un curt descans es va iniciar programa tècnic de cinturó groc de Shintaikan Tanbojutsu .
Primer es va desenvolupar el Kihon Waza bàsic per començar en el Tanbojutsu :
– . Formes d’agafar el tanbo , guàrdia ( Kamae ) , cops ( atemi ) , desplaçament ( Taisabaki ) , Parades / bloquejos ( Uke waza ) .
– . En segon tècniques bàsiques de tanbohodoki , sis formes d’alliberar d’una agafada el tanbo o braç armat .
– . Per acabar es van iniciar els moviments del primer kata

Qualsevol interessat en el treball del Shintaikan Tanbojutsu pot assistir a aquests cursos .
Requisits mínims ser practicants d’arts marcials o agents de seguretat pública o privada