El Nihon Tai Jitsu és un art marcial que conté gran nombre de tècniques per defensar-se, desarmar i controlar l’adversari sense posar en risc la nostra integritat física ni la de l’adversari.

S’utilitzen tècniques de:

Cop (Atemi-waza)
Projecció (Nage-waza)
Luxació (Kansetsu-waza)
Immobilització (Osae-waza)
Neutralització i domini de l’adversari (Torae-waza)

Per a la seva correcta comprensió i execució el Nihon Tai Jitsu s’ha dividit en sis apartats tècnics que units donen forma a tot un estil de JU JITSU TRADICIONAL i a l’mateix temps un SISTEMA SUPERIOR DE DEFENA PERSONAL utilitzat per diferents cossos de seguretat, entre ells la policia japonesa.

1-KIHON WAZA
És l’apartat que conté les tècniques fonamentals de l’art marcial, desplaçaments, girs, esquives, posicions, parades, cops amb totes les armes naturals de el cos, luxacions, projeccions, immobilitzacions, neutralitzacions i conduccions de l’adversari. Totes aquestes seccions de l’apartat han estat codificades per sèries preestablertes per a una millor assimilació de les bases de l’Nihon Tai Jitsu.

2-KATAS
Els Katas són un encadenament de tècniques en un ordre lògic d’execució que es practica individualment, és la simulació d’un combat contra un o diversos adversaris, la dificultat rau en el fet que el veritable adversari és un mateix. La pràctica continuada dels KATAS proporciona concentració i uneix cos i ment.

3-TECNICA DE BASE
Apartat on s’aprèn a alliberar-se d’un adherència sobre el cos. Per a la seva millor comprensió s’han codificat en 24 tècniques tant de cop, projecció o luxació. Els agafadors només es realitzen als canells de 8 formes diferents, que formaran la base perquè el practicant pugui alliberar-se de qualsevol adherència que rebi el seu cos o roba.

4-DEFENSA PERSONAL (Ju Jitsu)
Aquí el practicant unirà els apartats de Kihon, Katas, Tècnica de Base. Aprendrà a defensar-se en totes les situacions d’agressió possibles. Encadenarà tècniques dels tres apartats tècnics anteriors. També es prepararà psicològicament en cas d’agressió o situació de perill, aprenent a observar els comportaments i reaccions dels possibles agressors.

5-RANDORI
És l’apartat més dinàmic de l’Nihon Tai Jisu, on tot el que s’ha après segons el nivell haurà de ser demostrat en casos pràctics, sense preestablir l’atac donant a l’alumne una soltura a l’hora d’executar les tècniques i encadenaments. A el mateix temps es potencia la distància de combat, resistència física, reflexos … un exercici molt complet ja sigui físicament com marcialment.

6- BUDOSHIN (Filosofia i Història)
El Nihon Tai Jitsu té una filosofia de no violència i proporcionalitat en les defenses, a l’alumne se l’educa perquè només utilitzi l’art marcial en situacions defensives. Coneixements històrics dels arts marcials tradicionals japonesos i les seves tradicions.