Les disciplines estudiades segueixen un model pedagògic d’aprenentatge significatiu, deixant que l’alumne tingui la capacitat de desenvolupar el seu propi ritme d’aprenentatge a partir d’uns continguts teòrics-pràctics que utilitzi en la vida personal i no com un productoterminado sinó com una elaboració personal d’autoconeixement i realització.

Desenvolupament físic i emocional

Defensa personal

És una de les eines més valuoses que qualsevol pare pot lliurar-li al seu fill. Són moltes les raons que justifiquen aquesta elecció, però sense cap dubte, l’autodefensa és un dels seus principals atractius.

Autoestima

El desenvolupament d’una autoestima saludable ve donat a factors, com ara la disciplina, ètica, honor i lleialtat són claus en aquesta pràctica. Per tant, el desenvolupament de l’individu que el practica és completament integral

Energia i Concentració

Les activitats esportives com el Tai-jitsu estan principalment recomanades per a nens amb problemes d’ira i atenció. Aquesta pràctica permetrà que el nen aprengui a controlar les seves emocions, alliberi la seva energia i es concentri a l’màxim en l’activitat que realitza.

Millor coordinació

Molts dels exercicis i moviments que es practiquen al Tai-jitsu són beneficiosos per a la postura i l’equilibri de l’infant. D’aquesta manera, aquesta pràctica és capaç d’estimular la coordinació i l’equilibri de l’infant.

Autocontrol

L’autocontrol constitueix un altre dels grans beneficis d’aquesta disciplina. La disciplina i concentració impartida a classe li serà de gran ajuda per enfrontar-se a diverses situacions al llarg de la seva vida, la seva paciència a l’màxim i sempre tractarà d’evitar situacions de conflicte.

Ser més pacífic

Pot semblar una mica contradictori, però practicar arts marcials facilita el nen evitar situacions que puguin tornar-se violentes. És a dir, aprendrà a defensar-se si així ho necessita, però també sabrà evitar la recerca de l’conflicte, recordem els casos de bullying o assetjament escolar.

Millora la salut

Molts especialistes recomanen la pràctica de Tai-jitsu com a complement de tractaments respiratoris i cardiològics. Està comprovat que el Tai-jitsu ajuda a controlar la respiració, així com també el ritme cardíac.

Ajuda en trastorns

Està comprovat que aquesta disciplina en grup és efectiva per a nens que pateixen de dèficit d’atenció, així com també d’autisme, problemes d’ansietat. Aquests problemes freqüentment venen donats per assetjament escolar.

Caps de setmana lliures

Oferim una activitat que no implica hipotecar tots els caps de setmana en un esport. Així pot gaudir del seu temps lliure practicant altres esports d’oci o activitats familiars.

Les nostres Arts Marcials

N.Taijitsu Infantil


Llegir més

Nihon Taijitsu


Llegir més

Jujutsu Tradicional


Llegir més

Karate do


Llegir més

Nihon Kobudo


Llegir més