La història del Taijitsu tradicional , arrenca al Japó feudal del segle IX , amb la creació de l’escola Daito Ryu . En aquesta escola s’ensenyaven formes de combat amb les diferents armes emprades pels Samurai , i també un sistema de defensa personal , per al cas de trobar desarmats , d’on neix la nostra disciplina . Amb el pas dels segles , l’escola Daito Ryu millora les seves tècniques i augmenta la seva fama , fins a arribar a la fi del segle passat (època Meiji ) , quan per ordre Imperial la casta dels Samurai és dissolta perdent els seus privilegis , entre ells l’ús exclusiu de les armes . En aquest moment un dels últims mestres de l’Escola, Sokaku TAKEDA , decideix ensenyar a les persones no pertanyents al clan , les tècniques de defensa personal de la seva escola , el TAI – JITSU . Entre el grup de selectes persones a qui va ensenyar directament els secrets de l’escola va figurar el Mestre Morihei Ueshiba ( creador del AIKIDO ) . El Mestre Ueshiba va transformar l’ensenyament rebut del Mestre Takeda en una disciplina més filosòfica que marcial , l’Aikido , però abans d’això va transmetre a alguns dels seus alumnes ensenyaments originals de l’escola Daito Ryu . El Mestre Minoru Mochizuki , va ser un d’ells , alumne directe del Mestre Jigoro Kano ( creador del JUDO ) , va ser enviat per aquest a estudiar amb famosos mestres d’antigues escoles de JU – Jutsu , com els mestres Mifune i Ueshiba . Al Dojo d’aquest últim coneix i estudia sota la supervisió de TAKEDA Sokaku . Al llarg de la seva vida estudia diversos escoles antigues i estils de combat com el Karate Shotokan amb GIGHIN Funakoshi , i el KARATE Shorinji RYU del Mestre Masayuki HISAKATA . Aquest conglomerat de coneixements desemboca en el que actualment es coneix com Yoseikan o també com Mochizuki RYU , un estil compost dels següents grups tècnics : . Kihon Conjunt de tècniques fonamentals del sistema ( esquives , caigudes , projeccions , luxacions , cops , estrangulacions i immobilitzacions i controls ) . Kata Formes de demostració ( aproximadament una dotzena de katas de Aiki – Jujutsu , judo , karate , ken -jutsu , iai -jutsu i kobudo ) . Tai – Jitsu Tècniques de defensa ( sense armes ) . Ne Waza Tècniques de sòl . Randori Pràctica de combat . Iai – Jutsu Tècniques de desembeine i tall amb la katana . Ken- Jutsu Maneig de la katana . Bo- Jutsu Tècnica de maneig de pal llarg En 1.931 , amb el consentiment dels seus mestres, obre la seva escola d’Arts Marcials , el Dojo Yoseikan a Shizuoka , la seva ciutat natal , i des de llavors es dedica a ensenyar els diferents BUDO que domina , entre ells el NIHON TAI – JITSU , denominació que s’utilitza per nomenar l’antic Tai – Jitsu originari del Daito Ryu i la seva metodologia actual d’ensenyament. Des 1951-1954 , el Mestre Mochizuki va romandre a Europa , especialment a París , ensenyant la seva tècnica particular a un grup de persones , entre elles el jove francès JIM ALCHEIK . Quan el Mestre Mochizuki va tornar al Japó , el Mestre ALCHEIK va viatjar al Japó i per espai de tres anys més , es va formar al Dojo Yoseikan . Al seu retorn a França i fins a la seva mort en 1961, va crear el primer nucli formal de practicants de Nihon Tai – Jitsu europeus , entre els quals cal destacar , com el seu assistent , el Mestre ROLAND HERNAEZ , que a la mort del seu professor , va agafar les regnes del Nihon Tai – Jitsu , organitzant i donant la forma definitiva al mètode europeu d’aquest Art Marcial . El Mestre Hernaez , estudiós de diverses Arts Marcials va tenir en compte els diversos ensenyaments rebudes dels seus mestres a l’hora de construir la metodologia d’ensenyament en què es basa actualment el Nihon Tai – Jitsu . Així els ensenyaments del seu mestre de Judo , Mikosune Kawaishi , del que va aplicar certs conceptes metodològics i del seu mestre de Shorinji Kempo , Hirosi Oasaka , del qual va incorporar certs aspectes tècnics , formen part del Nihon Tai – Jitsu actual .