En la competició de Tai-jitsu l’ampli repertori d’habilitats amb què compta en els seus continguts , així com els sistemes de competició que ofereix als seus practicants , fa d’aquest el més complet i variat sistema de lluita i combat i de Defensa Personal.La competició en aquestes disciplines , que comencen a divulgar a Occident cap a l’any 1950 , comença fa uns quinze anys i representa l’opció esportiva de la disciplina per a practicants amb inquietuds en aquest sentit o per unes edats concretes on es pretén potenciar al màxim les qualitats psicofísiques del deportista.El reglament de competició en Tai – Jitsu va sofrir diverses orientacions diferents en els primers anys , però l’actual està consolidat des de fa ja quinze anys . Hi ha tres modalitats de competició :

Expressió Tècnica per parelles ( col · laboració)
Kumite ( oposició directa )
Goshin shobu (interacció simple )

La Competició d’Expressió Tècnica

Es realitza per parelles , i consta de tres proves diferents de les que els jutges els atorguen una puntuació d’acord amb la qualitat de les realitzacions de la parella . Guanya aquella que al final de les tres proves obtingui la major puntuació .

1a Prova : Aplicacions tècniques (ambdós competidors realitzen sis aplicacions davant atacs amb armes ) .
2a Prova : Kata ( una de la llista oficial realitzada simultàniament o en aplicació ) .
3a Prova : Randori ( consisteix en un treball preparat on els dos competidors realitzen una exposició de les tècniques en forma de combat preestablert per ells mateixos ) .

El resultat s’obté per la suma de les puntuacions obtingudes en les tres proves .

La Competició de Kumite

Consisteix en un combat que s’inicia a la distància de punys i cames però a diferència del Karate , Taekwondo , etc . es pot agafar , projectar , luxar , estrangular , etc . La primera forma o més important de guanyar és fer que l’adversari abandoni , bé pel dolor d’una immobilització a través de les diferents luxacions o bé a través de les estrangulacions . Si cap dels competidors aconsegueix fer abandonar al contrari , guanyarà el que més punts hagi obtingut fins al final del combat ( dos minuts ) , a través de les tècniques de atemi , luxació o projecció .

1 . El resultat d’un combat queda determinat per qualsevol contendent que hagi fet :

a) ABANDONAR L’ OPONENT . ( KIKEN )
b ) El primer que aconsegueixi 6 PUNTS .
c ) Qui hagi marcat MÉS PUNTS un cop transcorregut el temps .
d) PER DESQUALIFICACIÓ del contrari.

2 . Totes les tècniques correctes de Atemi valen 1 PUNT ( IPPON ) , i les de projecció , luxació , escombrat i enderrocs , 2 PUNTS ( NIHON ) , si són correctes o 1 PUNT ( IPPON ) , si no compleixen tots els requisits .

3 . Una tècnica de Atemi val 1 punt ( IPPON ) quan es realitza en una àrea puntuable d’acord amb els següents criteris : Bona forma , correcta actitud , aplicació vigorosa , moment apropiat i distància correcta .

4 . Una tècnica de projecció , luxació , escombrat o enderrocament , es puntuarà amb 2 punts ( NIHON ) , quan la tècnica aconsegueixi portar al contrari al sòl d’acord amb els següents criteris :

a) Correcta realització de la tècnica , elevar els peus del contrari per l’aire en les projeccions cap endavant ,
b ) executar la tècnica amb control i sense crear perill a la caiguda al contrari ,
c ) aconseguir que l’oponent caigui a terra sobre la seva esquena .
Si un contendent està absent , es retira o queda retirat , l’oponent tindrà una victòria per renúncia ( KIKEN ) .

5 . Una tècnica de projecció val un punt , IPPON , quan un competidor projecta amb control però la tècnica no té parcialment d’un dels tres elements necessaris per NIHON .

La Competició de Goshin shobu

La competició de Tai – jitsu de Goshin shobu representa un híbrid entre la competició purament TÈCNICA , on es realitza un treball de col · laboració totalment preparat , i la competició de KUMITE en què s’enfronten dos Tai – Jitsukas en un duel de total oposició .

En aquesta modalitat de competició s’enfronten dos adversaris , però amb la particularitat que un fa de l’uke i l’altre de Tori . Vol dir això que el que fa Uke , realitzarà els atacs corresponents però, un cop realitzats aquests , no podrà exercir oposició ni maniobra que impedisca la lliure manifestació tècnica de Tori . Lògicament , tampoc ha d’aportar ajuda o col · laboració alguna , únicament s’ha de deixar treballar sense oferir resistència ni oposició .

En el sorteig s’establirà qui fa primer de Tori i després s’intercalaran el paper de l’uke i Tori tècnica a tècnica , és a dir , realitzaran un atac cada un.

En les competicions per equips , guanyarà aquell que major nombre de victòries parcials s’obtingui.