El Nihon Tai Jitsu és un art marcial que conté gran nombre de tècniques per defensar-se, desarmar i controlar l’adversari sense posar en risc la nostra integritat física ni la de l’ adversari .

S’utilitzen tècniques de:

Cop ( Atemi – waza )
Projecció ( Nage – waza )
Luxació ( Kansetsu – waza )
Immobilització ( Osae – waza )
Neutralització i domini de l’adversari ( Torae – waza )

Per a la seva correcta comprensió i execució el Nihon Tai Jitsu s’ha dividit en sis apartats tècnics que units donen forma a tot un estil de JU JITSU TRADICIONAL i al mateix temps un SISTEMA SUPERIOR DE DEFENA PERSONAL utilitzat per diferents cossos de seguretat , entre ells la policia japonesa .

1- KIHON WAZA
És l’apartat que conté les tècniques fonamentals de l’art marcial , desplaçaments , girs , esquives , posicions , parades , cops amb totes les armes naturals del cos , luxacions , projeccions , immobilitzacions , neutralitzacions i conduccions de l’adversari . Totes aquestes seccions de l’apartat han estat codificades per sèries preestablertes per a una millor assimilació de les bases del Nihon Tai Jitsu .

2- KATAS
Els Katas són un encadenament de tècniques en un ordre lògic d’execució que es practica individualment , és la simulació d’un combat contra un o diversos adversaris , la dificultat rau en que el veritable adversari és un mateix . La pràctica continuada dels KATAS proporciona concentració i uneix cos i ment .

3- TÈCNICA DE BASE
Apartat on s’aprèn a alliberar d’un adherència sobre el cos . Per a la seva millor comprensió s’han codificat en 24 tècniques tant de cop , projecció o luxació . Els agafadors només es realitzen als canells de 8 formes diferents , que formaran la base perquè el practicant pugui alliberar-se de qualsevol adherència que rebi el seu cos o roba .

4- DEFENSA PERSONAL ( Ju Jitsu )
Aquí el practicant unirà els apartats de Kihon , Katas , Tècnica de Base . Aprendrà a defensar-se en totes les situacions d’agressió possibles . Encadenarà tècniques dels tres apartats tècnics anteriors . També es prepararà psicològicament en cas d’agressió o situació de perill , aprenent a observar els comportaments i reaccions dels possibles agressors .

5- randori
És l’apartat més dinàmic del Nihon Tai Jisu , on tot l’après segons el nivell haurà de ser demostrat en casos pràctics , sense preestablir l’atac donant a l’alumne una soltesa a l’hora d’executar les tècniques i encadenaments . Alhora es potencia la distància de combat , resistència física , reflexos … un exercici molt complet ja sigui físicament com marcialment .

6 – BUDOSHIN ( Filosofia i Història )
El Nihon Tai Jitsu té una filosofia de no violència i proporcionalitat en les defenses , a l’alumne se l’educa perquè només utilitzi l’art marcial en situacions defensives . Coneixements històrics dels arts marcials tradicionals japonesos i les seves tradicions .