Yoshin Ryu Jujutsu és un estil tradicional ( art de la flexibilitat )
El seu nom significa :

JO – Desenvolupar

SHIN – Ment / Esperit

RYU – Difondre , transmetre

És a dir , una escola transmesa per desenvolupar l’esperit . Amb els significats esmentats en la nostra ment , es pot dir que el propòsit més elevat de l’estudi del Budo Japonès és el de conrear la ment a través de la pràctica de les arts marcials i de difondre aquest mètode de conrear la ment i les tècniques de Jujutsu en el món .

L’estudi de les tècniques de Yoshin Ryu està dividit en diversos punts :

Atemi – waza i uke – waza ( tècniques de defensa i atac corporals ) .
Tai -jutsu ( tècniques aplicades exclusivament amb el cos )
Tanbo -jutsu ( tècniques aplicades amb un pal curt )
Hanbo -jutsu ( tècniques aplicades amb un pal mitjà)

Cadascun dels tres últims grups està dividit en cinc subgrups de 12 tècniques cadascun ( Shoden , Chuden , Okuden , Kaiden , Menkyo ) .

Per exemple els tres primers grups de Tai Jutsu són :

 

Shoden Waza
Chuden Waza

Okuden Waza

 1. Katatedori – Tekubigatame
 2. Ryotedori – Kotegaeshi
 3. Sodedori -Udehineiri
 4. Munadori – Hijijime
 5. Katadori – Udehishigi
 6. Ushirodori – Makitori
 7. Shomenuchi – Kotegaeshi
 8. Shomenzuki – Hikitate
 9. Yokomenuchi – Irimi
 10. Ashigeri – Uchihanashi
 11. Shomenuchi – Uchiotoshi
 12. Kakaedori – Kakaesutemi
 1. Katatedori – Morotegatame
 2. Ryotedori – Udeorigaeshi
 3. Sodedori – Kotegaeshi
 4. Munadori – Hijiotoshi
 5. Katadori – Kotehineiri
 6. Ushirodori – Harigatame
 7. Shomenuchi – Tekubiori
 8. Shomenzuki – Udeosae
 9. Yokomenuchi – Makikomi
 10. Ashigeri – Irimidaoshi
 11. Shomenzuki – Koteate
 12. Ryomunadori – Hijihanesutemi
 1. Katatedori – Kakaegateme
 2. Ryotedori – Koshinage
 3. Sodedori – Katatebasami
 4. Munadori – Morotehineiri
 5. Katadori – Kakaenage
 6. Ushirodori – Kotehineirinage
 7. Shomenuchi – Tekubiori
 8. Shomenzuki – Morotebasami
 9. Yokomenuchi – Udehineirinage
 10. Ashigeri – Irimisukui
 11. Shomenzuki – Katatetaiotoshi
 12. Ryomunadori – Udehineirisutemi