Ai : Unió , Armonia .

Ki : Energia .

Ju : Flexible .

Jutsu : Hablilidad , tècnica , art .

Aikido-Aikijujutsu es pot traduir com l’art d’harmonitzar o canalitzar l’energia per mitjà de les tècniques flexibles . El Aikido-Aikijujutsu és un ju jutsu evolucionat o superior , en el qual, es treballen les tècniques flexibles o suaus (el seu significat físic es tradueix en “no resistència” , en no oposar-se a la força sinó prendre l’avantatge d’aquesta en la seva mateixa direcció ) de ju jutsu , ja siguin atemis , luxacions , projeccions , estrangulacions etc , emprant a més el concepte aiki .

El concepte Aiki comporta la unió total amb l’atac bé per mitjà de la redirecció del mateix o canalització de la seva força , o bé entrant dins d’ell , impedint que neixi , destruint tota la seva força , la qual pot ser fins i tot la causa d’un fort impacte de l’adversari contra la nostra defensa . Aquest art marcial compta també amb un ampli ventall de recursos, en situacions en què ja ens trobem capturats , contres de possible execució quan estem sent víctimes d’una tècnica i variacions si pel motiu que fos, fallés la nostra execució i cal modificar la nostra defensa .

Yoseikan , significa , “el lloc on s’ensenya la veritat ” i és el nom que dóna a la seva escola el gran mestre Minoru Mochizuki , 10è Dan Meijin . Sensei Mochizuki va ser alumne de Morihei Ueshiba (creador de l’aikido ) , en l’etapa anterior a la segona guerra mundial , va rebre els seus ensenyaments en Daito Ryu Aikijujutsu , i posteriorment en els estils que Ueshiba deia Aikibujutsu i Aikibudo . Alumne de Jigoro Kano (creador del Judo ) i de Gichin Funakoshi (creador del Karate modern i fundador de l’estil Shotokan ) , va estudiar diverses escoles de Jujutsu , Karate , Iai jutsu , Kendo …

L’escola Yoseikan es caracteritza pel seu treball realista , el seu enfocament d’autodefensa , per la lògica , efectivitat i contundència de les seves tècniques , per posseir una rica influència d’escoles de Ju jutsu , Judo , Karate , etc sense deixar de ser un estil Aikido-Aikijujutsu .. És al seu torn famosa pel seu repertori de tècniques de sacrifici ( sutemis ) , on es pot aplicar aquest concepte a gairebé totes les tècniques de Ju jutsu .