El jujutsu tradicional , en general , i el de l’escola Yoshin ryu , en particular , estudia i transmet la unificació de diferents criteris tècnics en cada desenvolupament específic . El moviment del cos , la utilització en el seu just moment de l’energia vital o del pes del cos , l’estudi de l’equilibri correcte , etc … Òbviament el jujutsu tradicional s’allunya totalment de l’espectacularitat i els moviments circenses . No busca l’exhibició , l’exteriorització d’uns coneixements parcs però que amb la velocitat i la col · laboració d’un company poden enganyar els espectadors, el jujutsu tradicional és una activitat calmada en la qual el més important és la interiorització dels tots els conceptes tècnics de tal manera que l’execució d’una tècnica botiga a la perfecció en qualsevol moment , en qualsevol instant i davant qualsevol adversari . L’adquisició del coneixement ple de les tècniques del jujutsu tradicional passa per l’aprofundiment al màxim d’aquestes tècniques i només d’aquesta manera es podrà aconseguir una execució correcta .

Desgranant alguns dels punts importants que el jujutsu tradicional estudia i ajuda a millorar es pot començar per l’equilibri . Hem d’aconseguir que l’oponent estigui en desequilibri , mentre que nosaltres estiguem totalment equilibrats . En el cas que l’oponent vulgui equilibrar perdrà l’opció de realitzar una altra força o el poder de reacció . La línia central del nostre cos ( seichusen ) ha d’estar relacionada amb la línia d’atac . La línia d’atac ha de ser correcta en els seus angles . El jujutsu tradicional ensenya la forma d’utilitzar sempre que es pugui els coneixements dels punts vulnerables del cos humà , Jintai Kyusho . Aquests serveixen per desequilibrar , descontrolar o anul · lar l’oponent . Els atacs als punts vulnerables del cos humà s’afegeixen a les tècniques no estan aïllats .

Una altra faceta molt interessant és la de controlar i integrar la respiració , i comprendre el KOKYU ryoku , la potència de la respiració i el seu ritme . La respiració ha d’estar controlada , conscient que les inspiracions correctes , omplen el tanden d’energia , i amb l’expiració en el moment oportú es pot aconseguir la màxima efectivitat del moviment . En els desplaçaments s’estudia la forma de realitzar-los amb la màxima estabilitat , s’aprèn a trobar la correcta separació dels peus entre si . L’eficàcia d’una tècnica està totalment relacionada amb una mobilitat adequada i una estabilitat òptima . Tant els desplaçaments del cos com una bona estabilitat són necessaris per enderrocar, luxar , estrangular o controlar l’oponent utilitzant un mínim de fuerza.Y aquest és un dels principis essencials del jujutsu , utilitzar la mínima força per aconseguir el màxim desenvolupament d’una tècnica , la major eficàcia i un òptim resultat .