Les Arts marcials japoneses es refereix a l’enorme varietat d’arts marcials dels nadius del Japó . Almenys tres termes japonesos sovint s’utilitzen indistintament amb la frase “arts marcials japoneses “: ” Budō ” , que literalment significa ” camí marcial ” , ” bujutsu “, que no té traducció perfecta , però significa una cosa així com ciència, l’ art , o l’art de la guerra , i ” bugei ” , que literalment significa ” art marcial ” . El terme ” budō ” és modern i s’usa normalment per indicar la pràctica de les arts marcials com una forma de vida , abasta el físic , espiritual i moral amb un enfocament de superació , compliment i creixement personal . Els termes bujutsu i bugei tenen definicions més discretes , almenys històricament parlant . Bujutsu es refereix específicament a l’aplicació pràctica de les tàctiques i les tècniques marcials en un combat real . Bugei es refereix a l’adaptació o perfeccionament de les tàctiques i tècniques per facilitar l’ensenyament sistemàtica i difusió dins d’un ambient d’aprenentatge formal .